Skip to content

Mandala – łącznik pomiędzy świadomością a nieświadomością

Narysowane przeze mnie mandale to obrazy procesów, których zaczyn miał miejsce w snach. Potem niejednokrotnie wybrzmiewał za dnia, objawiając się w postaci symptomów cielesnych i emocji. Rysunki te są dopełnieniem tych procesów. Ich wyrysowanie odkrywa przed nami sens na innym, nowym poziomie. Poprzez obraz odbywa się ich integracja.

Obraz mandali działa na nas poprzez swoją formę i treść. Jest łącznikiem pomiędzy świadomością i nieświadomością. Komunikacja pomiędzy tymi dwiema sferami ma tak naprawdę miejsce przez całe nasze życie, a dzięki kreacji możemy zacząć ją dostrzegać.

Znaczenie obrazu nie zawsze musi się ujawnić lub może się to wydarzyć dopiero po jakimś czasie. Nieważne jest, co dokładnie rysujemy lecz sam fakt, że zdajemy się na przepływ, na spontaniczność procesu. Że otwieramy się na pozawerbalne kanały informacji.