Skip to content

Metoda odpinania – uzdrawianie relacji, praca z ciałem

Metoda Odpinania umożliwia rozpoznanie przyczyn dolegliwości fizycznych oraz emocjonalnych i pomaga się ich pozbyć. Źródło problemów może znajdować się na różnych poziomach: biograficznym oraz transpersonalnym (w tym rodowym). Niezależnie od tego gdzie tkwi przyczyna, zajmujemy się wypartymi i tłumionymi przez lata emocjami. Skumulowane w ciele wpływają na strukturę mięśni, szkieletu, stawów i narządów. Z czasem przyczyniają się do coraz większych zmian i prowadzą do chronicznych dolegliwości oraz chorób.

Nieuwolnione emocje, a co za tym idzie nierozwiązane konflikty, są powodem przyciągania do naszego życia sytuacji oraz relacji, które będą te emocje wzbudzać, na zasadzie “podobne przyciąga podobne”. Te wzorce zachowań nieustannie się utrwalają, ponieważ za każdym razem kiedy zostaną wzbudzone (przez różne osoby oraz zdarzenia zewnętrzne), pojawiające się myśli i emocje oraz dolegliwości fizyczne, osądzamy jako złe. Wówczas, w wyniku osądu, energia tych myśli i emocji zostaje wzmocniona, pomimo tego, że je wypieramy i robimy wszystko, by ich nie odczuwać (ucieczka od emocji w nałogi – np. pracoholizm, alkoholizm). To nie osoby i zdarzenia są tutaj najważniejsze, ale ładunek emocjonalny, który im towarzyszy.

Emocje – komunikacja ze światem

Emocje same w sobie nie są niczym negatywnym. Odczuwamy je jako przyjemne albo nieprzyjemne. Niejednokrotnie pomagają nam przetrwać (strach) albo zmuszają nas do działania i wyjścia np. ze stanu apatii czy depresji (złość). Ale wyparte mogą być przyczyną śmierci (rak, zawał serca). Komunikacja z otoczeniem zostaje zaburzona przez automatyczne (zarówno świadome jak i nieświadome) reakcje, które sprawdziły się kiedyś, ale niekoniecznie sprawdzają się w teraźniejszości. Gdy po raz kolejny przeżywamy podobnie nacechowane emocjonalnie wydarzenie, uruchamiane są określone wzorce naszych reakcji. Tworzy się błędne koło. Wciąż powielamy te same schematy. 

Jeżeli stłumione bądź wyparte emocje nie zostaną rozpoznane i uwolnione, będą obciążeniem dla kolejnych pokoleń. Doświadczenia naszych przodków mają zatem duży wpływ na nasze życie, a z kolei my, poprzez swoje działania, zapisujemy informację i przekazujemy ją potomkom.

Metoda odpinania – wsparcie procesu zdrowienia

Pracując tą metodą uwalniamy emocje, uzdrawiamy ciało i toksyczne relacje. Uzyskujemy także wgląd w obecną sytuację oraz umieszczamy ją w szerszym kontekście, co umożliwia zmianę schematów myślenia. Pozwala to na wzniesienie świadomości na inny poziom (np. z poziomu strachu na poziom odwagi).

Możemy wspomóc proces dochodzenia do fizycznej i emocjonalnej równowagi w następujących sytuacjach:

– stany zapalne w ciele fizycznym
– choroby przewlekłe
– uzależnienia 
– stany depresyjno-lękowe
– problemy relacyjne i zawodowe
– rodowe traumy i tajemnice
– traumy związane z wykorzystaniem seksualnym