Skip to content

Wymienione przeze mnie książki w mniejszym bądź większym stopniu pokazują, w jakich obszarach można pracować metodą odpinania. Poruszają te zagadnienia, którymi mogą się zainteresować osoby, chcące pracować tą metodą.

Książki inspiracje

Bruce Lipton opisuje tu między innymi wpływ nieświadomego umysłu na nasze codzienne życie. „Umysł podświadomy jest wyłącznie nawykowy; będzie odgrywał te same reakcje na sygnały życia wciąż i wciąż od nowa, ku naszemu wielkiemu rozczarowaniu.”

Innym, poruszanym tutaj aspektem, jest wpływ energii w systemach biologicznych jako informacji. -„Ponieważ ludzie tak bardzo polegają na języku mówionym i pisanym, zaniedbaliśmy nasz system komunikacyjny wyczuwający energię”.

Książki inspiracje

Autor książki kładzie nacisk na codzienne, świadome uwalnianie emocji. „Uwalnianie jest naturalną zdolnością. Nie jest to nic nowego, ani obcego. Nie jest żadną nauką ezoteryczną ani czyjąś ideą czy zbiorem przekonań. Wykorzystujemy w nim jedynie swoje wewnętrzne zasoby, by stać się wolni i szczęśliwsi”.

Ten podręcznik rozwoju świadomości jest pewnego rodzaju instrukcją obsługi samego siebie. Kluczowym zagadnieniem jest tutaj ucieczka od uczuć. „Napędza to przemysł rozrywkowy i alkoholowy, a także prowadzi do pracoholizmu. Eskapizm i unikanie wewnętrznej uważności jest mechanizmem społecznie akceptowanym. Możemy unikać kontaktu ze swoim wnętrzem i za pomocą niezliczonych zajęć nie dopuszczać do siebie uczuć. Z czasem wiele z tych zajęć zmienia się w nałogi, jako że stajemy się od nich coraz bardziej zależni”.

Książki inspiracje

„Ludzie, rozpatrując choroby jako samodzielne zjawiska – oddzielając je od historii emocjonalnej chorego – wierzą, że są one rodzajem „błędu”, za który należy winić wrodzoną lub nabytą słabowitość organizmu, pojawiającą się bez przyczyny. Jednak, patrząc z szerszej perspektywy, choroby okazują się procesem przystosowania narządów do problemów, których chory nie rozwiązał (problemów prawdziwych, wymyślonych lub symbolicznych – obecnych, jak i przyszłych, już przeżytych przez przodków). Są one tym, co w pierwszej kolejności ratowało życie. Choroba jest archaiczną odpowiedzią daną przez jakąś część na konflikt przeżywany przez cały organizm. Kiedy ten konflikt w taki czy inny sposób znika, na rozkaz mózgu choroba zostaje zatrzymana”.

„Żywe istoty, zmuszone do ciągłego przystosowywania się, wypracowały na przestrzeni prawie czterech miliardów lat pewne strategie. Występują one w trzech porządkach:

– wewnątrz organizmu (choroby organiczne),
– behawioralne (choroby psychiczne),
– zewnętrzne (los, wpływ istoty na otoczenie i odwrotnie, zmiany miejsca pobytu i podejmowane działania).

Są to rozwiązania, a nie problemy. To, co uznajemy za choroby i dotąd leczyliśmy, zostało stworzone przez Naturę w innym celu. Spójrzmy na choroby z tej właśnie – nowej perspektywy.”

Książki inspiracje

Zdarza się tak, że jakiś wzorzec mógł być tłumiony przez 30-40 lat. Energia tego wzorca jest tak silnie skompresowana i tak gęsta – dając efekt silnego bólu fizycznego – że samo głębokie oddychanie może nie poruszyć tej zablokowanej energii. Aleksander Lowen podaje kilkadziesiąt ćwiczeń bioenergetycznych, które mogą pomóc w złagodzeniu bądź całkowitym usunięciu chronicznych napięć i blokad.

Książki inspiracje

Rupert Sheldrake na podstawie własnych odkryć i obserwacji, uważa że natura ma wewnętrzną pamięć, w której zawarty i aktualizowany jest plan stworzenia. Ta pamięć ukazuje się w tak zwanych polach morficznych, w polach informacyjnych, które strukturyzują materię. „Podczas gdy pola morfogenetyczne wpływają na formę, pola behawioralne wpływają na zachowania. Pola organizujące społeczności takich jak stada ptaków, ławice ryb i kolonie termitów, zwane są polami społecznymi. Wszystkie te rodzaje pól są polami morficznymi.” Zatem dziedziczenie, utożsamiane z DNA, odbywa się nie tylko przez geny, ale przez formy z przeszłości, czyli pola morficzne.

Książki inspiracje

Często zastanawiamy się dlaczego pomimo tego, że pracujemy nad swoją równowagą emocjonalną, w naszym życiu pojawiają się momenty, kiedy czujemy, że brakuje nam energii do działania i wpadamy w depresyjne nastroje. Autorka podkreśla, iż są to stany absolutnie normalne. Ze szczytu sinusoidy, spadamy w jej dolinę. Bardzo istotna jest świadomość tego, że żyjemy wśród przypływających i odpływających fal energii. Kierując się intuicją i wnikliwą obserwacją własnych stanów, możemy nauczyć się jak łagodniej znosić to, co odczuwamy jako nieharmonijne, z drugiej zaś strony – w jaki sposób konstruktywnie wykorzystać energetyczne wzloty.

Książki inspiracje

Autor zaprasza nas do odkrywania ukrytego znaczenia odczuć cielesnych i symptomów chorobowych. Prowadzi nas przez różne obszary wiedzy (m.in.fizyka kwantowa), mitologii, odsłania tajemnice zawarte w baśniach, prezentuje praktyczne doświadczenia z pracy terapeutycznej. Ukazuje w jaki sposób choroby i inne odczucia z ciałem mogą pomagać w pełniejszym rozumieniu siebie i własnego losu.

Książki inspiracje

Pięciostopniowa metoda karmienia demonów wywodzi się ze starożytnej buddyjskiej praktyki czie. Czym są tytułowe demony? To wszystkie nasze nieprzyjemne emocje, myśli i choroby. To z czym się zmagamy i walczymy. Stawiając opór i nie dopuszczając tych niechcianych emocji powodujemy, że owe demony stają się coraz mocniejsze. Autorka bazując na pradawnej technice, podaje konkretne ćwiczenia jak uwolnić się od tych niechcianych energii. ” Zrozumiałam, że demony, które karmiłam podczas praktyki czie, były tak na prawdę częścią mojego codziennego życia; były moimi sprawami, moimi problemami, moimi lękami, moją złością. Zrozumiałem, że te demony to nie tybetańskie czy azjatyckie potwory ze zwijanych malowideł, które nie mają związku z moim normalnym życiem. Nagle okazało się, że praktyka w całości odnosi się do moich nadziei i moich lęków.”

Książki inspiracje

Terapia polarity ma swoje korzenie w medycynie Chin i Indii. Polega na równoważeniu poprzez dotyk, przepływającej przez nasze ciało energii (w zależności od tradycji nazywanej Chi, Praną). Płynie ona w naszych ciałach, jak również wszędzie na ziemi oraz w kosmosie, poprzez bieguny ujemne, dodatnie oraz obszary neutralne. Jeżeli gdzieś na poziomie naszego systemu energetycznego (czakry, meridiany, ciało subtelne) ten przepływ zostanie zablokowany – pojawi się za dużo bądź za mało energii – może powstać zaburzenie (stan zapalny, uszkodzenie tkanek, napięcie emocjonalne), a z czasem proces chorobowy. To, co przejawia się na poziomie fizycznym bądź psychicznym, ma swoje źródło w systemie energetycznym. Jeśli przepływ energii zostanie przywrócony, organizm już sam daje sobie radę z daną dolegliwością.

Książki inspiracje

Autor książki dzięki praktyce klinicznej udowadnia, że efekty traumatycznych zdarzeń są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ich źródłem może być nie tylko nasze własne doświadczenie, ale przeżycia naszych rodziców, dziadków i pradziadków. Nawet jeżeli osoba, która doznała traumy już nie żyje, a jej historia została zapomniana lub przemilczana, wspomnienia i uczucia żyją w nas i są zapisane w naszym ciele.